Czym jest opieka naprzemienna?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji opieki naprzemiennej. Instytucja ta została wypracowana na podstawie orzecznictwa sądów powszechnych, a także dzięki coraz częstszej praktyce rodziców, którzy w drodze porozumienia regulują kwestię opieki nad dzieckiem w sposób naprzemienny. Niewątpliwie wpływ na powyższy model opieki nad dzieckiem ma także zwiększona świadomość roli ojca dziecka w procesie wychowania i opieki nad nim.

Opieka naprzemienna polega na sprawowaniu przez rodziców opieki nad dzieckiem naprzemiennie w równych okresach, co powoduje, iż w praktyce dziecko przebywa na zmianę u każdego z rodziców (zazwyczaj po jednym tygodniu). Odrębnym i indywidualnym regulacjom podlega opieka nad dzieckiem w okresach szczególnych, m.in. w okresie wakacji, świąt czy ferii.

Przy modelu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób naprzemienny najważniejsze jest dobro dziecka oraz współpraca rodzicielska. Istotne jest także, aby rodzice mieszkali blisko siebie.

Należy zwrócić uwagę, że możliwe jest ustanowienie opieki naprzemiennej nawet wtedy, gdy jeden z rodziców nie wyraża na to zgody. Jeśli dobro dziecko przemawia za tym, by opiekę nad nim sprawowało naprzemiennie oboje rodziców (np. silna więź emocjonalna dziecka z każdym z rodziców), sąd może ustanowić opiekę naprzemienną nawet w sytuacji, gdy jeden z rodziców się temu sprzeciwia.

Niewątpliwie największą zaletą sprawowania opieki nad dzieckiem w modelu naprzemiennym jest kontakt dziecka z obojgiem rodziców w takim samym stopniu, jak również swoboda w kontakcie i kształtowaniu relacji z każdym z rodziców. Wadą opieki naprzemiennej może być brak stabilizacji i jednego, stałego miejsca zamieszkania dziecka.

Istotne jest także, iż przy opiece naprzemiennej Sąd może wzajemnie znieść obowiązek alimentacyjny rodziców. Sąd musi jednak uznać, że rodzice żyją na zbliżonym poziomie i w równym stopniu będą łożyć na utrzymanie dziecka.

W przypadku decyzji rodziców o ustaleniu opieki nad dzieckiem w modelu naprzemiennym warto zastanowić się nad sporządzeniem rodzicielskiego planu wychowawczego, który powinien zawierać szczegółowe regulacje dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania opieki nad dzieckiem. Porozumienie rodzicielskie pozwoli na eliminację ewentualnych przyszłych sporów i nieporozumień związanych z wychowywaniem dziecka. Kancelaria MK Adwokaci pomoże Ci w przygotowaniu takiego porozumienia.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze komentarze

    Kategorie